dsadvancetech
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

บริการหน่วยงานซ่อมบำรุง

          บริษัท ดีเอส แอดว๊านซ์ เทค จำกัด ออกแบบเพื่อรองรับทุกความจำเป็นเร่งด่วนของลูกค้า ด้วยหน่วยงานซ่อมบำรุงที่พร้อมให้บริการด้วยความรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า และความจำเป็นของสายพานการผลิตของอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ ควบคุมทุกขั้นตอนของการซ่อมบำรุง รวมถึงการติดตั้งและทดสอบระบบ โดยวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง มีขั้นตอนดังนี้

            1.งานซ่อมบำรุง (Work Shop Maintenance)

            บริษัท ดีเอส แอดว๊านซ์ เทค จำกัด ได้ทำการเปิด Work Shop ที่ทันสมัย สำหรับรองรับงานซ่อมบำรุง ทั้งทางด้านไฟฟ้า และเมคคานิค โดยทีมงานต้องทำการตรวจสอบงานซ่อมบำรุงเพื่อวิเคราะห์ก่อนสรุปผลเทสให้กับลูกค้า ด้วยความใส่ใจในงานบริการ

            2.การวางระบบบำรุงรักษาเชิงพยาการณ์ (Predictive Maintenance)

             เป็นการบำรุงโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูลของเครื่องจักร และนำมาวิเคราะห์สภาพเครื่องจักร สาเหตุของปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้า (Electrical Characteristic) การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis) การวิเคราะห์อุณหภูมิ (Infrared thermography)

            3.การให้การฝึกอบรม และให้คำปรึกษา (Training and Consultancy)

             มีการให้คำปรึกษา หรือจัดฝึกอบรม โดยผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ ทั้งงานไฟฟ้าและเครื่องกล เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับทีมซ่อมบำรุงต่อไป

             เราเชื่อว่า การให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้า เป็นกุญแจนำไปสู่ความสำเร็จของเรา ดั้งนั้นความมุ่งมั่นของเราคือการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการที่เราให้กับลูกค้า


Online: 1 Visits: 525,426 Today: 35 PageView/Month: 4,066